endo.med.sumdu.edu.ua

Запрошення на навчання студентів у 2012 році

Завантажити та перглянути документ

Останнє оновлення (П'ятниця, 09 листопада 2012, 19:09)

 

Нові можливості

З жовтня 2009 року на базах медичного інституту Сумського державного університету розпочав роботу Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (Центр), що ознаменувало собою відкриття нової сторінки в історії розвитку та вивченні ендохірургії України.
Потреба створення центру була зумовлена широким впровадженням у практичну медицину ендоскопічної техніки та недостатньою кількістю учбових закладів для підготовки спеціалістів відповідного профілю.
Центр представляє собою складну систему з наявністю сучасного дорого вартісного обладнання, спеціальних приміщень, лабораторії та клінічних баз. Тільки лічені медичні університети  Україні мають у своєму складі подібні учбові підрозділи.
Необхідність оволодіння ендоскопічними методами діагностики та малоінвазивної хірургії є сучасною вимогою до лікарів майже усіх хірургічних та деяких терапевтичних спеціальностей. Адже за минуле десятиліття в хірургії відбулися події, що істотно змінили принципи оперативного лікування багатьох захворювань - розвинулася техніка ендоскопічної хірургії (ендохірургія). Поява ендохірургії, в лічені роки завоювала світ весь і було розцінено як друга французька революція. За значущістю ця хірургічна технологія порівнянна з поширенням асептики і антисептики, впровадженням інтубаційного наркозу, методики екстракорпорального кровообігу або розробкою операційних мікроскопів. Ендоскопічна хірургія - метод оперативного лікування захворювань, коли радикальні втручання виконують без широкого розтину покривів, через точкові проколи тканин або природні фізіологічні отвори. З кінця 80-х років ці операції виконують під контролем відеомонітора. В першу чергу ендохірургія охоплює операції на органах черевної та грудної порожнини - лапароскопічні та торакоскопічної втручання. Саме ендохірургія дозволила найрадикальнішим чином перейти до виконання мінімально інвазивних втручань. Мінімально інвазивна хірургія - галузь хірургії, що дозволяє проводити радикальні операції з мінімальним пошкодженням структури здорових тканин і мінімальним порушенням їх функцій.
Відпрацювання техніки виконання ендоскопічних операцій в Центрі починається в тренажерному залі, де студенти 3-6 курсів, інтерни і лікарі-курсанти вивчають спеціальний інструментарій, апаратуру та на фантомах засвоюють навички роботи з ендоскопічним обладнанням.
Далі студенти вивчають методику виконання ендоскопічних операцій, поетапно засвоюють матеріал в тренажерному залі, виконують операції на тваринах, потім асистують досвідченим хірургам в операційних на клінічних базах інституту.

Навчання у Центрі відбувається від одного до двох разів на тиждень (в залежності від обраного графіку) з 16:00 до 18:00.


Відвідування операцій на клінічних базах медичного інституту узгоджується з проф. В.В. Леоновим.

Після проходження навчання та складання відповідного екзамену видається офіційний сертифікат стандартного зразку. Просимо зауважити, що сертифікат отримується на факультеті післядипломної освіти медичного інституту СумДУ тільки при наявності диплому, що засвідчує закінчення ВУЗу. Таким чином, видача сертифікату студентам відбувається після отримання диплому!

Останнє оновлення (П'ятниця, 27 квітня 2012, 14:38)